Projectes i contractes

  • Exp.: 08/2020 CONV SUBV PUBL - "Anuari de l¿Envelliment de les Illes Balears 2019", 2019-2020. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. publicació i difusió de resultats de treballs d'investigació en l'àmbit dels serveis socials. CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I COOPERACIÓ GOVERN CAIB. Projecte.
  • "Estudi del Diagnòstic de la realitat educativa, social i cultural del municipi de Sant Llorenç des Cardassar", 2019-2020. Investigador principal: Lluís Ballester Brage; Albert Cabellos Vidal. FUEIB (Art 83 LOE). Projecte.
  • "La Perspectiva de gènere en la Docència Universitària: Estudi diagnòstic i propostes de millora per a la seva aplicació des de les nostres assignatures.", 2019-2020. Investigador principal: Rosario Pozo Gordaliza. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • "Dones i nenes iemenites, conflicte i oblit: pràctiques situades, pensament transfronterer i feminismes", 2019. Investigador principal: Rosario Pozo Gordaliza. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. UIB-GIFES. Projecte.
  • "Estudi sobre els coneixements i la percepció sobre l'educació afectiva i sexual i de prevenció de les violències masclistes en el Municipi de Calvià", 2019-2020. Investigador principal: Lluís Ballester. FUEIB (Art 83 LOE). Projecte.