Serveis oferts

  • Disseny i avaluació de programes socials i educatius, amb especial referència als següents àmbits: drogodependències, tercera edat, exclusió social i menors.
  • Anàlisi i propostes d'intervenció sobre les conductes inadaptades a les escoles de primària i secundària.
  • Estudis sobre l'educació a les Illes Balears.
  • Assesorament sobre programes universitaris de majors.
  • Disseny i avaluació de programes socials i educatius, amb especial referència als següents àmbits: drogodependències, tercera edat, exclussió social i menors.