Nou projecte per al desenvolupament del Programa de Competència Familiar Universal (PCF-U)

Projecte EDU2016-79235-R. VALIDACION DEL PROGRAMA DE COMPETÈNCIA FAMILIAR
UNIVERSAL 10-14 (PCF-O)

Convocatòria 2016. PROJECTES R+D+I - PROGRAMA ESTATAL DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ ORIENTADA ALS REPTES DE LA SOCIETAT

 

FEDERMINECO