SACHI 2 Sharing Chilhood

Projecte Erasmus+: SACHI 2

 

SACHI 2

 

El projecte Compartint Infàncies (SACHI 2, 2016-2018) ha estat acceptat per la Comissió Europea en el marc dels «Proyectos de Asociaciones Estratégicas orientadas al campo de la Educación de Personas Adultas (KA2)» sota el conveni 2016-1-ES01-KA204-024999.

Aquest projecte es troba en la línea d'investigació europea referent a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, que està vinculat amb els programes intergenracionals. Mitjançant aquests programes s'aconsegueix un impacte tant a nivell de la cominitat com en els mateixos sénior, impacte que ha ha estat provat en diferents projectes internacionals.

 Els quatre socis europeus són institucions amb experiència prèvia en el camp de les relacions intergeneracionals i treballaran conjuntament per aconseguir una aplicació amb unes bases teòriques sòlides i una implementació amb el màxim rigor metodològic que permeti extreure resultats vàlids i un impacte amb possibilitats de mantenir els beneficis a llarg termini.

 

SOCIS

OBJECTIUS

  • Millorar i/o adquirir les competències bàsiques digitals, lingüístiques i de treball col·laboratiu dels sénior.
  • Millorar l’oferta d’oportunitats d’alta qualitat adaptades a les necessitats individuals dels estudiants adults (sénior), especialment d’aquells que pertanyen a grups amb majors necessitats.
  • Augmentar l’ús de metodologies inclusives i de diversitat educativa, concretament intergeneracionals als centres educatius i entre els professionals.
  • Difondre els resultats mitjançant material intel·lectual.

GUIES I PRODUCTES INTEL·LECTUALS 

GUIDES

Guia d'implementació en Espanyol

Guia d'implementació en Anglès

Guia d'implementació en Polonès

Guia d'implementació en Portuguès

Erasmus +

SEPIE