Formació per a empreses

  • Conflicte juvenil.
  • Direcció i gestió en serveis socials.
  • Gerontologia educativa i social.
  • Drogodependències.
  • Menors.
  • Diversitat social.
  • Avaluació de programes.