Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC)

 

Objectius

 

Els objectius del Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència són:

a) Estudiar les estructures i dinàmiques familiars, des de perspectives històriques, sociològiques, pedagògiques i prospectives.

b) Desenvolupar i analitzar recerques sobre prevenció familiar, en les tres modalitats principals: universal, selectiva i indicada.

c) Analitzar els processos d'intervenció sobre les dinàmiques familiars, des de les metodologies d'intervenció individuals o grupals, fins a les polítiques públiques, passant per l’anàlisi, elaboració i avaluació de programes i projectes.

d) Oferir a l’alumnat de màster i doctorat experiències en modalitat de taller, per experimentar i desenvolupar recerca aplicada.

e) Organitzar Workshop amb experts de l’Estat i internacionals.

f) Organitzar i desenvolupar seminaris en línia.

g) Crear materials didàctics.

 

Activitats

 

Les activitats a realitzar pel Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència són les que s’indiquen tot seguit:

a) Desenvolupar els tres programes competitius aprovats: PCF 12-16, PCF 10-14 i PCF-U.

b) Realitzar formació de formadors dels programes competitius, en les seves tres versions.

c) Desenvolupar una xarxa de centres i grups de recerca sobre família i modalitats de convivència a nivell nacional i internacional.

d) Realitzar Workshop amb experts de l'Estat i internacionals.

e) Realitzar seminaris en línia.

f) Crear materials didàctics.

Integrants

Els integrants del Laboratori d'Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència seran els membres de l’equip directiu, del consell de laboratori i els integrants del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES).