Congrés internacional "Pedagogia social, investigació i famílies"

Banner El Congrés Internacional – XXXI Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social busca redefinir, actualitzar i aportar a la pedagogia social; responent als reptes, demandes i necessitats que la societat actual planteja en relació amb el concepte i al fenomen de la família i l'educació social. Per a nosaltres, l'acostament d'aquestes dues realitats és fonamental tenint en compte que la família és una de les bases i dels instruments de l'educació social.

El Congrés Internacional – XXXI Seminari Interuniversitari de Pedagogia Social és un espai idoni en el qual compartir models, teories, pràctiques i experiències sobre intervencions socioeducativas amb la família, i sobre les metodologies aplicades; avançant en models de treball basats en l'evidència empírica. Per a això, proposem tres eixos temàtics: (i) pedagogia social i família. Models i teories; (ii) intervenció socioeducativa en infància, joventut i família. Pràctiques i experiències; i (iii) metodologies de recerca en Pedagogia Social.Pàgina web del congress SIPS 2018

 

Temàtiques

TEORIA. Pedagogia social i família. Models i teories.

- Educació familiar: enfocaments i modalitats.

- Educació positiva dels fills. Estils parentals. Estratègies educatives eficaces.

- Pedagogia de la competència familiar: enfortiment i apoderament.


INTERVENCIÓ. Intervenció socioeducativa sobre infància, joventut i família. Pràctiques i experiències.

- Mètodes i tècniques de prevenció i intervenció socioeducativa.

- Dinàmica comunitària. Animació i organització de la comunitat.

- Treball socioeducativo en xarxa. Enfocament inter-xarxes.

- Relació família-escola, comunitat i entorn.

- Gestió socioeducativa del conflicte: mediació familiar i comunitària.

- Enfocaments centrats en la parentalidad i en el sistema familiar.


METODOLOGIA. Metodologies de recerca en Pedagogia Social.

- Metodologies qualitatives. Recerca acció participativa. Recerca cooperativa, militant, etc.

- Metodologies quantitatives. Recerca experimental i cuasi-experimental.

- Altres metodologies de recerca aplicades en la pedagogia social.

- Avaluació de programes d'intervenció socioeducativa. Programes basats en l'evidència.

Documents relacionats