SACHI Sharing Childhood ("Compartint Infàncies")

El principal objectiu va ser promoure les relacions positives entre persones grans i infants per trencar estereotips negatius mitjançant l'aprenentatge en valors en tres països: Espanya, Polònia i Turquia. Els socis van triar conjuntament els continguts i les activitats per treballar amb les infants i les persones grans. El projecte va tenir lloc entre els anys 2013 i 2015.

Socis:

  • Bayat Adult Education Center, Afyonkarahisar, Turkey.
  • Foundation for the Development of the Education System, Lodz, Poland.

Objectius:

  • Crear una metodologia intergeneracional d'aprenentatge a les escoles sobre valors inclusius amb les persones grans.
  • Promoure uns valors positius sobre la gent gran a través d'una imatge participativa i activa d'aquest col·lectiu. 
  • Visualitzar i difondre una imatge positiva, compromesa i activa de la gent grant, tot subratllant la seva contribución en l'educació de les persones més joves. To give visibility and to spread an active, committed and positive image of seniors, enhancing their contribution into younger education.
  • Promoure les habilitats socials en els joves i en la gent gran.
  • Compartir coneixement.
  • Difondre una metodologia educativa i un procés que podran ser afegits al currículum escolar. 

 

Documents relacionats

Altres pàgines relacionades