Projectes i contractes

  • 2016-1-ES01- KA204-024999 - "SACHI-Sharing Childhood 2", 2016-2018. Investigador principal: Carmen Orte. Programa ERASMUS. Unió Europea Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE). Projecte.
  • 9/2017 - "Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2016", 2016-2017. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. publicació i difusió de resultats de treballs d'investigació en l'àmbit dels serveis socials. CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I COOPERACIÓ GOVERN CAIB. Projecte.
  • "Informe sobre los derechos de la Infancia en las Isla Baleares", 2016-2017. Investigador principal: Josep Lluís Oliver Torelló; Rosario Pozo Gordaliza; Maria Antònia Gomila Grau. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU). UNICEF FUEIB. Contracte.
  • PID161726 - "Creació d'una estratègia docent per al ús d'exemples pràctics a través d'un repositori en els estudis de Màster", 2016-2017. Investigador principal: Belén Pascual Barrio, Rosario Pozo Gordaliza, Joan Amer Fernández, Marga Vives Barceló, M.Antonia Gomila Grau. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • "Pràctiques situades, pensament transfronterers i feminismes post colonials en el marc de la XIII convocatoria de ajuts per a accions d?educció per al desenvolupament.", 2016-2017. Investigador principal: Rosario Pozo Gordaliza. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de la UIB. Projecte.
  • OCDS-CUD2016/11 - "Projecte de capacitació i desenvolupament comunitari (Barri Mónica Zapata de Piura, Perú)", 2016-2018. Investigador principal: M.Antonia Gomila Grau. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Universitat de les Illes Balears. Projecte.
  • 2016?1?ES01?KA204?024999 - "Sharing Childhood 2", 2016-2018. Investigador principal: María del Carmen Orte Socias. Programa ERASMUS. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación). Projecte.
  • 19/1ACT - "Seminario Interdisciplinar e Internacional de formación, debate y reflexión sobre 'Programas, intervenciones y prácticas efectivas en prevención de drogodependencias con niñas y jóvenes", 2016. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. Ajuts per a la realització d'activitats de l'àmbit universitari relacionades amb la igualtat d'oportunitats (Institut de la Dona). Instituto de la Mujer. Projecte.
  • Prueba piloto PCF 12-16 - "Convenio de colaboración entre la Fundación Bancaria la Caixa d'estalvis i Pensions de Barcelona 'La Caixa' y la Universidad de las Islas Baleares.", 2016. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. FUNDACIÓ LA CAIXA. Contracte.
  • "CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN BANCARIA 'LA CAIXA' Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA EN LA REGIÓN DE MALLORCA", 2016. Investigador principal: Josep Lluís Oliver Torelló-Lluís Ballester Brage. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU). FUNDACIÓ LA CAIXA. Contracte.