Projectes i contractes

  • "Vellesa, dependència i necessitats socials al municipi d''Artà de Mallorca.Situació actual i perspectives de futur", 2001. Investigador principal: Ballester, L.; Matemalas, A.; Orte, C.. Contrato al amparo del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. Ajuntament d'Artà. Contracte.
  • "Estudi social y cultural del municipi de Capdepera (Diseño y coordinación del estudio)", 2001. Investigador principal: Cortada, P., Flaquer, T., Ballester, L., Orte, C.. Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo. Universitat de les Illes Balears Ajuntament d'Artà. Contracte.
  • FBG-301408 - "Procés de formació/acció per a l'avaluació del Programa de Prevenció i Atenció al Conflicte Juvenil. Gestió de la Fundació Bosch i Gimpera. Acord de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Govern de les Illes Balears.", 2001. Investigador principal: Amorós,P.;Ballester,L.;Campo,J.;Oliver,J.L;Orte,C.. Programa no específico. Govern de les Illes Balears Universitat de Barcelona Fundació Bosch i Gimpera. Projecte.
  • FBG 301408 - "Proceso de formación/acción para la evaluación y seguimiento del Programa de Prevención y Abordaje de las Situaciones de Conflicto Juvenil. [Procés de formació/acció per a l?avaluació i seguiment del programa de prevenció i abordatge de les situacions de conflicte juvenil].", 2001. Investigador principal: Amorós; Ballester; Del Campo; Oliver; Orte.. Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo. Direcció General d'Infància i Família. Projecte.
  • "Investigación evaluativa. Evaluación externa de la Iniciativa Comunitaria URBAN. Evaluación final (Resultados e impacto).", 2001-2002. Investigador principal: Lluís Ballester, Carmen Orte. Consorci Mirall-Centre de Palma (Govern-Ajunt. de Palma). Contracte.
  • "Estudi per a la validació del material didàctic sobre prevenció de riscs i reducció de danys en el consum de drogues", 2001. Investigador principal: Ballester, L.; Gelabert, M. I.; Pérez, K.. Contrato al amparo del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. Ajuntament de Palma. Contracte.
  • "Estudi de necessitats socials del barri d'El Terreno", 2001. Investigador principal: Ballester, L.; Leal, M. A.; Lluc, F.; Moreno, M.. Contrato al amparo del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. Ajuntament de Palma. Contracte.
  • "Avaluació del projecte socioeducatiu 'Es Ferreret'", 2001. Investigador principal: Ballester, L.; Oliver, J.. Programa no específico. Ajuntament de Palma. Contracte.