Escoltar

Projectes i contractes

  • AAEE112/2017 - "'2nd International WorkShop on the Strenghtening Families Program. Present and future challenges of SFP interventions in the world", 2018-2019. Investigador principal: Luis Ballester Brage. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d' innovació, recerca i turisme.. Projecte.