Projectes i contractes

  • EDU 2016-79239-R - "Validación del programa de competencia familiar 10-14 en España", 2018-2022. Investigador principal: Carmen Orte Socías i Lluís Ballester Brage. Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Projecte.
  • AAEE112/2017 - "'2nd International WorkShop on the Strenghtening Families Program. Present and future challenges of SFP interventions in the world", 2018-2019. Investigador principal: Luis Ballester Brage. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. Projecte.