Projectes i contractes

  • FBG 301916 - "Tasca d'assessorament i formació del personal per a la prevenció i abordatge de les situacions de conflicte juvenil a les Illes Balears", 2002. Investigador principal: Pere Amorós Martí. Programa no específico. Govern de les Illes Balears. Projecte.
  • "Elaboració del pla de convivència als centres educatius de les Illes Balears", 2002. Investigador principal: M. Del Carme Orte Socias. Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo. Govern de les Illes Balears. Contracte.
  • "Informe d?Educació (Diagnòstic i Propostes) per a l?Informe del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. (juliol 2002).", 2002. Investigador principal: M. Del Carme Orte Socias. Programa no específico. Organo Consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Emite dictámenes con carácter preceptivo o facultativo.. Contracte.
  • FBG-301916 - "Tasca d'assessorament i formació del personal per a la Prevenció i Abordatge de les situacions de Conflicte Juvenil. Gestió de la Fundació Bosch i Gimpera. Acord de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Govern de les Illes Balears.", 2002. Investigador principal: Amorós,P.;Ballester,L.;Campo,J.;Oliver,J.L;Orte,C.. Programa no específico. Govern de les Illes Balears Universitat de Barcelona Fundació Bosch i Gimpera. Projecte.
  • FBG 301916 - "Asesoramiento y Formación del Personal para la Prevención y Abordaje de las Situaciones de Conflicto Juvenil. [Tasca d?assessorament i formació del personal per a la prevenció i abordatge de les situacions de conflicte juvenil]", 2002. Investigador principal: Amorós; Ballester; Del Campo; Oliver; Orte.. Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo. Direcció General d'Infància i Família. Projecte.
  • "Avaluació del projecte socioeducatiu 'Es Ferreret'", 2002. Investigador principal: OLIVER TORELLÓ, J. LL; BALLESTER BRAGE, L.. Programa no específico. Ajuntament de Palma. Contracte.