Projectes i contractes

  • PID-ODS171803 - "Els ODS a la secund?ria. Accions especifiques d'innovaci? i millora de la qualitat docent per a alumnat del M?ster de Formaci? de Professorat", 2017-2018. Investigador principal: M.Antònia Gomila Grau, Rosario Pozo Gordaliza, Josep Lluís Oliver. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). UIB. Projecte.
  • 12/2018 - "Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2017", 2017-2018. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. publicació i difusió de resultats de treballs d'investigació en l'àmbit dels serveis socials. CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I COOPERACIÓ GOVERN CAIB. Projecte.
  • PID171858 - "L'educació emocional com eina innovadora per a la intervenció socio-educativa", 2017-2018. Investigador principal: Belén Pascual Barrio, Rosario Pozo Gordaliza, Joan Amer Fernández, Marga Vives Barceló, M.Antonia Gomila Grau. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • "Els ODS a la secundària. Actions especifiques d?innovación i millora de la qualitat docent per a alumnat del Master de Formación del Profesorat.", 2017-2018. Investigador principal: M. Antonia Gomila. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.
  • EDU2016-79235-R - "VALIDACION DEL PROGRAMA DE COMPETENCIA FAMILIAR UNIVERSAL 10-14, PCF-U", 2017-2019. Investigador principal: Carmen Orte; Lluís Ballester. Programa Estatal d'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat: Projectes d'R+D. Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Projecte.
  • HOME/2015/JDRU/AG/DRUG/88 - "UPCAdapt: Implementing a prevention training curriculum in Europe. Adaptation and Piloting", 2017-2018. Investigador principal: Peer Van Der Kreeft, Carmen Orte. Training and Mobility of Researchers (European Commission, Frame Work Programme). European Commission. Projecte.