Projectes i contractes

  • "Realització de l'Enquesta de Salut de les Illes Balears", 2000-2001. Investigador principal: LluÍs Ballester Brage. Contrato al amparo del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. Conselleria de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear. Contracte.
  • FBG-300853 - "Procés de formació/acció per a l'avaluació del Programa de Prevenció i Atenció al Conflicte Juvenil. Gestió de la Fundació Bosch i Gimpera. Acord de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Govern de les Illes Balears.", 2000. Investigador principal: Amorós,P.;Ballester,L.;Campo,J.;Oliver,J.L;Orte,C.. Programa no específico. Govern de les Illes Balears Universitat de Barcelona Fundació Bosch i Gimpera. Projecte.
  • "Estudi de necessitats socials i culturals del municipi de Capdepera", 2000-2001. Investigador principal: Ballester, L. ; Orte, C.. Contrato al amparo del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. Ajuntament de Capdepera. Contracte.
  • "Estudio para la actualización y elaboración del anteproyecto del Plan para personas mayores de las Islas Baleares (2000-2004)", 2000. Investigador principal: M. Del Carme Orte Socias. Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo. Institut Balear d'Afers Socials. Contracte.
  • FGB 300853 - "Procés de fomació/acció per a l?avaluació i seguiment del Programa de Prevenció i Abordatge de les situacions de conflicte juvenil", 2000. Investigador principal: Amorós; Ballester; Del Campo; Oliver; Orte. Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo. Direcció General d'Infància i Família. Projecte.
  • "Investigación evaluativa. Evaluación externa de la Iniciativa Comunitaria URBAN. Evaluación concurrente (2º fase).", 2000-2001. Investigador principal: Lluís Ballester, Carmen Orte. Consorci Mirall-Centre de Palma (Govern-Ajunt. de Palma). Contracte.
  • "Estudi sociològic dels joves (16-29) del municipi de Santanyí", 2000-2001. Investigador principal: Ballester, L.; Pascual, A.. Contrato al amparo del artículo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. Ajuntament de Santanyí. Contracte.
  • "Estudi sobre les necessitats socioculturals dels alumnes de la Universitat Oberta de Majors (UOM-UIB)", 2000-2001. Investigador principal: Lluis Ballester Brage. Programa no específico. Universitat de les Illes Balears Universitat Oberta per a Majors (UOM). Contracte.