Escoltar

Altres publicacions

 • Orte, C., Valero, M., Fernández-de-Álava, M., Vives, M. y Pozo, R.. , "Programas de prevención familiar basados en la evidencia y género: una revisión más que necesaria para prevenir, retrasar o reducir el consumo", Género, adolescentes y drogas. Prevenir el riesgo desde la familia. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C., Pozo, R. y Fernández-de-Álava, M.. , "El género en la prevención de drogas", Género, adolescentes y drogas. Prevenir el riesgo desde la familia. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Lluís Ballester Brage y Josep Lluís Oliver Torelló. , "Investigación para la validación y optimización del Programa de Integración Familiar.", Investigación para la validación y optimización del Programa de Integración Familiar.. Espanya, 2018. Llibre.
 • Nevot Caldentey, Lluc; Ballester Brage, Lluís; Vives Barceló, Margalida. , "La Implicación Parental en Programas de Competencia Familiar", XARXES-INNOVAESTIC 2018. Llibre d'actes / REDES INNOVAESTIC 2018.. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Sánchez, L.; Vives, M.; Valero, M.; Nevot, Ll. i Fernández-de-Álava, M.. , "Radiografia de la situació de la gent gran a les Illes Balears", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Vives, M. y Sánchez, L.. , "Simone de Beauvoir: obrir camins per a la llibertat", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Sánchez, L.; Orte, C.; Coll, M.T.; Ballester, Ll. y Pons, C.. , "L'eliminació de mesures de subjecció al Geriàtric de Ferreries gestionat per l'Intress", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Ballester, Ll.; Orte, C.; Gomila, M.A.; Pozo, R.; Quesada, V.; Fernández-de-Álava, M.; Sánchez, L.; Nevot, Ll. y López-Esteva, C.. , "El Programa de Competencia Familiar en España: evaluación longitudinal." [www.octaedro.com], Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas. 2nd International Workshop on the Strengthening Families Program. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Sánchez, L.; Vives, M.; Valero, M. i Nevot, Ll.. , "Factors clau del suïcidi en adolescents" [Publicació en paper i online], Anuari de la Juventut. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Karol Kumpfer, Mira Park, Catia Magalhaes, Carmen Orte y Joan Amer (Traducción, del inglés al español, realizada por Lluc Nevot, miembro de GIFES de la Universitat de les Illes Balears). , "El impacto de la satisfacción de las familias y la calidad del formador en los resultados de la intervención familiar", Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas. Espanya, 2018. Traducció literària amb aparell crític.
 • Orte, C; March, M.X.; Ballester, L.; Oliver, J.L.; Pascual, B.; Vives, M.; Amer, J.; Valero, M.. , "Los factores de éxito del Programa de Competencia Familiar. Balance de 15 años de experiencia y resultados", Intervenciones efectivas en prevenció familiar de drogas. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C., Ballester, L.. , "Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas" [www.octaedro.com]. Espanya, 2018. Llibre.
 • Carmen Orte; Lluís Ballester. , "La prevención familiar basada en la evidencia", Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Lluc Nevot Caldentey, Carmen Orte Socías, Lluís Ballester Brage y Gregorio Molina Paniagua. , "Polisimptomatologia: suport social i autonomia", Anuari d'Envelliment. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Nevot Caldentey, Lluc; Ballester Brage, Lluís; Vives Barceló, Margalida. , "La Implicación Parental en Programas de Competencia Familiar: Una Revisión Sistemática Exploratoria", El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la enseñanza superior. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Da Gana, J.; Sánchez, L. y Ballester, Ll.. , "Porto com a referència europea de l'envelliment actiu i saludable", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Balleste, L; Amer, J.; Gomila, M.A.; Pascual, B.;Oliver, Josep L.. , "La experiencia acumulada del grupo GIFES en el Programa de Competencia Familiar (PCF) desde una perspectiva de género", Orte, C.; Pozo, R.(dir.) Género, Adolescencia y Drogas. Prevenir el riesgo desde la familia. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Vives, M. y Sánchez, L.. , "Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Editor.
 • Vives, M.; Sánchez, L. y Macias, L.. , "Introducción", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Editor.
 • Oliver, JL; Vives, M.; Escoda, M.. , "La convivència escolar des de la percepció dels adolescents" [Publicació en paper i online], Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • El Programa de Competencia Familiar en España: evaluación longitudinal. , "Lluís Ballester; Carmen Orte; Maria Antònia Gomíla; Rosario Pozo; Victòria Quesada; Miren Fernández-de-Álava; Lydia Sánchez; Lluc Nevot; Carmen López", Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas. Espanya, 2018. Capítol de llibre.