Altres publicacions

 • Orte, C., Valero, M., Fernández-de-Álava, M., Vives, M. y Pozo, R.. , "Programas de prevención familiar basados en la evidencia y género: una revisión más que necesaria para prevenir, retrasar o reducir el consumo", Género, adolescentes y drogas. Prevenir el riesgo desde la familia. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C., Pozo, R. y Fernández-de-Álava, M.. , "El género en la prevención de drogas", Género, adolescentes y drogas. Prevenir el riesgo desde la familia. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C., Pozo R.. , "Género, adolescentes y drogas. Prevenir el riesgo desde la familia", Género, adolescentes y drogas. Prevenir el riesgo desde la familia. Espanya, 2018. Llibre.
 • Ballester, L.; Oliver, J.L.. , "Programa de integración familiar. Investigación para la validación y optimización.", Programa de integración familiar. Investigación para la validación y optimización.. Espanya, 2018. Llibre.
 • Nevot, Ll.; Ballester, L.; Vives, M.. , "La Implicación Parental en Programas de Competencia Familiar", XARXES-INNOVAESTIC 2018. Llibre d'actes / REDES INNOVAESTIC 2018.. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Sánchez, L.; Vives, M.; Valero, M.; Nevot, Ll. i Fernández-de-Álava, M.. , "Radiografia de la situació de la gent gran a les Illes Balears", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Vives, M. y Sánchez, L.. , "Simone de Beauvoir: obrir camins per a la llibertat", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Sánchez, L.; Orte, C.; Coll, M.T.; Ballester, Ll. y Pons, C.. , "L'eliminació de mesures de subjecció al Geriàtric de Ferreries gestionat per l'Intress", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Ballester, Ll.; Orte, C.; Gomila, M.A.; Pozo, R.; Quesada, V.; Fernández-de-Álava, M.; Sánchez, L.; Nevot, Ll. y López-Esteva, C.. , "El Programa de Competencia Familiar en España: evaluación longitudinal." [www.octaedro.com], Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas. 2nd International Workshop on the Strengthening Families Program. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Sánchez, L.; Vives, M.; Valero, M. i Nevot, Ll.. , "Factors clau del suïcidi en adolescents" [Publicació en paper i online], Anuari de la Juventut. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Karol Kumpfer, Mira Park, Catia Magalhaes, Carmen Orte y Joan Amer (Traducción, del inglés al español, realizada por Lluc Nevot, miembro de GIFES de la Universitat de les Illes Balears). , "El impacto de la satisfacción de las familias y la calidad del formador en los resultados de la intervención familiar", Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas. Espanya, 2018. Traducció literària amb aparell crític.
 • Orte, C; March, M.X.; Ballester, L.; Oliver, J.L.; Pascual, B.; Vives, M.; Amer, J.; Valero, M.. , "Los factores de éxito del Programa de Competencia Familiar. Balance de 15 años de experiencia y resultados", Intervenciones efectivas en prevenció familiar de drogas. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C., Ballester, L.. , "Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas" [www.octaedro.com]. Espanya, 2018. Llibre.
 • Carmen Orte; Lluís Ballester. , "La prevención familiar basada en la evidencia", Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Lluc Nevot Caldentey, Carmen Orte Socías, Lluís Ballester Brage y Gregorio Molina Paniagua. , "Polisimptomatologia: suport social i autonomia", Anuari d'Envelliment. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Nevot, Ll.; Ballester, L.; Vives, M.. , "La Implicación Parental en Programas de Competencia Familiar: Una Revisión Sistemática Exploratoria", El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la enseñanza superior. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Da Gana, J.; Sánchez, L. y Ballester, Ll.. , "Porto com a referència europea de l'envelliment actiu i saludable", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Balleste, L; Amer, J.; Gomila, M.A.; Pascual, B.;Oliver, Josep L.. , "La experiencia acumulada del grupo GIFES en el Programa de Competencia Familiar (PCF) desde una perspectiva de género", Orte, C.; Pozo, R.(dir.) Género, Adolescencia y Drogas. Prevenir el riesgo desde la familia. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Moreno-Mulet, C; Alberdi Castell, RM; Alorda, C; Sansó, N. , "El compromís ètic de les infermeres en la defensa del dret de les persones grans a morir dignament. Anuari de l'envelliment: Illes Balears 2018", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Editor.
 • Vives, M.; Sánchez, L. y Macias, L.. , "Introducción", Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Editor.
 • Oliver, JL; Vives, M.; Escoda, M.. , "La convivència escolar des de la percepció dels adolescents" [Publicació en paper i online], Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Lluís Ballester; Carmen Orte; Maria Antònia Gomíla; Rosario Pozo; Victòria Quesada; Miren Fernández-de-Álava; Lydia Sánchez; Lluc Nevot; Carmen López. , "El Programa de Competencia Familiar en España: evaluación longitudinal", Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Rosario Pozo Gordaliza; Miren Fernández de Álava; Maria de Lluc Nevot Caldentey. , "La Perspectiva de Género en los Programas de Prevención Familiar", Intervenciones eficaces de prevención familiar. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Orte, C., Pascual, B., López-Esteva, C., Amer, J., Vives, M., Pozo, R., Gomila, M.A. & Quesada, V.. , "Compartir la infància 2 (SACHI2) projecte intergeneracional: l'experiència en tres escoles de Palma", Anuari de l'envelliment de les Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Pascual, B., Quesada, V., Vidaña, L. & Gomila, M.A.. , "Una aproximació a la realitat del Tercer Sector a les Balears des de la mirada d'alguns dels seus impulsors", Anuari de l'envelliment de les Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Pascual, B., Amer, J. & Quesada, V.. , "Joves i benestar: situació i satisfacció personal i acadèmica-laboral", Anuari de la joventut de les Illes Balears 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Lluís Ballester Brage; María Valero de Vicente; Victòria Quesada Serra; Maria de Lluc Nevot Caldentey. , "Meta-análisis como instrumento para explorar la eficacia de los programas familiares", Intervenciones eficaces en prevención familiar. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Pascual, B.; Amer, J. & Vives, M.. , "El sistema educatiu a les Balears. Una mirada complementària" [Publicació en paper i online], Anuari de l'Educació de les lles Balears, 2018. Espanya, 2018. Article.
 • Orte, C.; Amer, J.; López-Esteva, C.. , "La importància del turisme educatiu en els adults grans: motivacions i experiència turística dels participants a la X International Summer Senior University (ISSU)", Anuari de l'Envelliment de les Illes Balears. 2018. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • Kumpher, K.,Park, M.,Magalhäes, C.,Orte, C., Amer, J.. , "El impacto de la satisfacción de las familias y la calidad del formador en los resultados de la intervención familiar." [www.octaedro.com], Intervenciones efectivas en prevención familiar de drogas.. Espanya, 2018. Capítol de llibre.
 • COORDINACIÓN: Carmen Orte Socias (Universidad de les Illes Balears, GIFES), Grazyna Busse (ECIM HIPOKAMP), Marga Vives Barceló (Universidad de les Illes Balears, GIFES), Gemma Gilliland (University of Strathclyde, Centre for Lifelong Learning), Elísio Costa (Universidade do Porto, Center of Competences on Active and Healthy Ageing). Universidad de les Illes Balears, Grupo de Investigación Educativa y Social (GIFES): Lluís Ballester Brage, Belén Pascual Barrio, Joan Amer Fernández, María Antonia Gomila Grau, Rosario Pozo Gordaliza, Carmen López-Esteva, Victoria Quesada Serra. Association Educational Center for Intergenerational Integration HIPOKAMP: Mariola Bertram. University of Strathclyde, Centre for Lifelong Learning: Alexandra McDonald, Lynda Scott. Universidade do Porto Center of Competences on Active and Healthy Ageing: Teresa Marisa Alves Martins, Luís Filipe da Silva Midão, Silvia Martinez Veiga. COORDINACIÓN DEL PROYECTO «SACHI 2»: Grupo de Investigación Educativa y Social (GIFES) - Universidad de les Illes Balears. Año de edición: 2018. Ediciones en castellano, inglés, portugués y polaco.. , "· SACHI2 SHARING CHILDHOOD2. Guía de Implementación de Programas de Aprendizaje Intergeneracional. Basado en las experiencias del Proyecto SACHI. EQUIPO DEL PROYECTO "GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS"". Espanya, 2018. Llibre.