Altres publicacions

 • March, M.; Pascual, B.; Ballester, L.. , "Informe sobre EDUCACIÓ a les Illes Balears", CES (2011). Memòria del CES Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2010. Palma. Consell Econòmic i Social.. Espanya, 2011. Capítol de llibre.
 • Ballester Brage, Ll.; Colom Cañellas, A.J.. , "Epistemología de las Ciencias Sociales y de la Educación", Epistemología de las Ciencias Sociales y de la Educación. Espanya, 2011. Llibre.
 • Orte, C. (Dir.).. , "Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011". Espanya, 2011. Llibre.
 • Amer, Joan. , "Educació i societat turística a Balears. L'impacte de l'economia de serveis turístics en l'abandonament educatiu prematur", Anuari de l'Educació 2011. Espanya, 2011. Capítol de llibre.
 • Amer, Joan. , "Els impactes socials del turisme de masses: Capdepera i Cala Rajada com a paradigma", Girant l'ullada cap enrere. Espanya, 2011. Capítol de llibre.
 • Orte Socias, C.; Ballester Brage, Ll.; Pascual, B.; Oliver Torelló, J.Ll.; March Cerdà, M.X.. , "THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOLS AND FAMILIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN THE BALEARIC ISLANDS", European Research Network about Parents in Education. Itàlia, 2011. Capítol de llibre.
 • Pascual, B.. , "El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2011)", Anuari de l'educació de les Illes Balears 2011. Espanya, 2011. Capítol de llibre.
 • Orte, C.. , "Introducció a l'Anuari de l'Envelliment Illes Balears 2011.", Anuari de l'Envelliment Illes Balears 2011.. Espanya, 2011. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; March, M.X.. , "La formació universitària de persones grans a Europa. Realitat actual i perspectives de futur.", Anuari de l'Envelliment Illes Balears 2011.. Espanya, 2011. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Ballester, L.. , "Anàlisi de l'alumnat dels programes universitaris per a persones grans de la Universitat de les Illes Balears.", Anuari de l'Envelliment Illes Balears 2011.. Espanya, 2011. Capítol de llibre.
 • Gallego Noche, B.; Quesada Serra, V. & Cubero Ibañez, J.. , "Medios, técnicas e instrumentos de evaluación", E-evaluación orientada al e-aprendizaje estratégico en la universidad. Espanya, 2011. Capítol de llibre.