Altres publicacions

 • Lluís Ballester Brage. , "Les biblioteques escolars i l'animació a la lectura. Presentació del llibre.", Biblioteques Escolars de les Illes Balears. Espanya, 2010. Altres.
 • Orte, C. (Dir.).. , "Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010". Espanya, 2010. Llibre.
 • March Cerdà, M.X. (Dir.).. , "Anuari de l'educació de les Illes Balears 2010", Anuari de l'educació de les Illes Balears 2010. Espanya, 2010. Llibre.
 • Orte, C., March, M.X., Ballester, L., Pascual, B., Fernández, C., Oliver, J.L.. , "Programa de Competencia Familiar (PCF). Guía de los padres y de las madres. Manual del usuario y de la usuaria adaptado.". Espanya, 2010. Llibre.
 • Amer, Joan. , "Global beaches and local politics", Insularity in the Mediterranean. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Pascual, B.; Ballester, L.. , "Informe sobre EDUCACIÓ a les Illes Balears", CES (2010). Memòria del CES Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2009. Palma. Consell Econòmic i Social.. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
 • Amer, Joan. , "Turisme, globalització i ciències socials. Una mirada crítica", Perspectives crítiques sobre la globalització.. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Ballester, L.; Pascual, B.. , "Educació", Memòria del CES sobre l'economia, el treball i la societat de els Illes Baears.. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Sánchez, L.. , "Invisibilitat de la violència de gènere en les dones grans a Mallorca.", Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
 • March Cerdà, M.X. (Dir.).. , "Interessa, realment, l'educació a la societat de les Illes Balears?", Anuari de l'educació de les Illes Balears 2010. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
 • Pascual, B.; Ballester, L.. , "Abandonament escolar a les Illes Balears", Martí March,X. (2010). Anuari de l'educació de les Illes Balears 2010. Palma. Fundació Guillem Cifre.. Espanya, 2010. Article.
 • Lluís Ballester. , "Limitacions per a la participació educativa de les famílies als centres de secundària de les Illes Balears", Martí March,X. (2010). Anuari de l'educació de les Illes Balears 2010. Palma. Fundació Guillem Cifre.. Espanya, 2010. Article.
 • Pascual, B.. , "El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2010)", Anuari de l'educació de les Illes Balears 2010. Espanya, 2010. Capítol de llibre.
 • Pascual, B.; Ballester, Ll.. , "Abandonament escolar a les Illes Balears", Anuari de l'educació de les Illes Balears 2010. Espanya, 2010. Article.