Altres publicacions

 • Orte, C.; March, M.; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver J.L.. , "Programa de Competencia Familiar (PCF). Manual del Programa de Competencia Parental.Manual del formador y de la formadora.", Programa de Competencia Familiar (PCF). Manual del Programa de Competencia Parental.Manual del formador y de la formadora.. Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M.X.; Ballester, Ll.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver, J.Ll.. , "Manual del programa de habilidades sociales de los hijos e hijas". Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M.X.; Ballester, Ll.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver, J.Ll.. , "Manual del programa de competencia parental". Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M.X.; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver, J.Ll.. , "Programa de competencia familiar (PCF). Manual del programa para mejorar las relaciones familiares. Manual del formador y de la formadora.", Programa de competencia familiar (PCF). Manual del programa para mejorar las relaciones familiares. Manual del formador y de la formadora.. Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C. (dir). , "Programa de Competencia Familiar (PCF).", Manual del programa para mejorar las relaciones familiares.. Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C. (dir). , "Programa de Competencia Familiar (PCF).", Manual del programa de habilidades sociales de los hijos y de las hijas.. Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M.X.; Ballester, Ll.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver, J.Ll.. , "Manual de implementación del programa de competencia parental. Programa de Competencia Familiar (PCF)". Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M.; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver, J.L.. , "Programa de Competencia Familiar (PCF). Guía de los hijos y de las hijas. Manual del usuario y de la usuaria (MU)". Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M.; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver, J.L.. , "Programa de Competencia Familiar (PCF). Guía de los padres y de las madres. Manual del usuario y de la usuaria (MU)". Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M.; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver J.L.. , "Guía de los hijos y de las hijas.", Programa de Competencia Familiar (PCF).. Espanya, 2008. Llibre.
 • Fernández, C.; Macías, L.; Mas, C.; Orte, C.. , "Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación entre el alumnado de la Universitat Oberta per a Majors de les Illes Balears.", Formación universitaria de personas mayores y promoción de la autonomía personal. Políticas socioeducativas, metodologías e innovaciones.. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • Oliver Torelló, J.L.. , "Codesarrollo y Migraciones: orientaciones para la buena práctica", Codesarrollo y Migraciones: orientaciones para la buena práctica. Espanya, 2008. Llibre.
 • Oliver Torelló, J.L.. , "Necessitats i Serveis Socials.Les organitzacions associatives. Capítol III.9", Memòria del Consell Econòmic i Social sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Ballester, Ll.. , "El fracàs escolar a les Illes Balears: elements per a l'anàlisi i la comprensió", Martí March,X. (2008). Anuari de l'educació de les Illes Balears. Palma. Palma. Fundació Guillem Cifre.. Espanya, 2008. Article.
 • Carmen Orte, Belén Pascual, Lluís Ballester. , "Informe sobre EDUCACIÓ a les Illes Balears", CES (2008). Memòria del CES Sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears. Palma. Consell Econòmic i Social.. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • Ballester, L. i Nadal, A.. , "Estudis de Pedagogia i Educació Social: Bases Metodològiques de la Investigació Educativa", Montaño,J.J i Pinya,C., (2008). Guies docents adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Palma. Universitat de les Illes Balears.. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • Orte, C. (coord.); Orte C.; Ballester, L. y Pascual B. redacción.. , "Qualitat de vida i protecció social. Educació.", Memòria del Ces 2007 sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears.. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • Orte, C.. , "La intervención familiar con mujeres drogodependientes y con procesos legales." [www.editorialnativola.es], Educación social en el ámbito penitenciario: Mujeres, infancia y familia. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • CARLOS VECINA MERCHANTE. , "Prácticas interculturales en la escuela. Entre la ambigüedad y la buena voluntad", Integración de menores migrantes en conextos educativos plurales. Espanya, 2008. Article.
 • CARLOS VECINA MERCHANTE. , "Representacions socials: docents i alumnes en un context estigmatitzat. El cas de Son Gotleu" [http://colonya.grdar.com/upload/archivo_17_12_08_10_21_18.pdf], March, M. (dir.) Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2008. Espanya, 2008. Article.
 • Orte, C. (dir.). , "Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008" [http://www.uib.es/depart/dpde/], Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008. Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C. (dir.). , "Per què un Anuari de l'envelliment?" [http://www.uib.es/depart/dpde/], Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008. Espanya, 2008. Altres.
 • Orte, C.; March, M.X.. , "Envelliment, educació i qualitat de vida: cap a la institucionalització de la gerontologia educativa" [http://www.uib.es/depart/dpde/], Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; Macías, L.; Vives, M.. , "Educació i persones grans: evolució i característiques de l'alumnat de la uom (1998-2008)" [http://www.uib.es/depart/dpde/], Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2008. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • Oliver Torelló, J.L.; Pascual, B.. , "Abandonament escolar a les Illes Balears: Anàlisi de tendències" [www.colonya.es], Anuari de l'Educació de les Illes Balears 2008. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; March, M.; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver J.L.. , "Programa de Competencia Familiar (PCF). Manual de implementación del Programa de Competencia Familiar.". Espanya, 2008. Llibre.
 • March, M.X. (director). , "Anuari de l'Educació de les Illes Balears, 2008.". Espanya, 2008. Llibre.
 • March, M.X.. , "El model educatiu de les Illes Balears i la seva dimensió socioeducativa: Una perspetiva d'anàlisi i de comprensió", Anuari de l'Eduació de les Illes Balears, 2008. Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M.; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver J.L.. , "Programa de Competencia Familiar (PCF). Manual del Programa de Competencia Parental". Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M.; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver J.L.. , "Programa de Competencia Familiar (PCF). Manual del Programa de Habilidades Sociales de los Hijos e Hijas. Manual del formador y de la formadora.", Programa de Competencia Familiar (PCF). Manual del Programa de Habilidades Sociales de los Hijos e Hijas. Manual del formador y de la formadora.. Espanya, 2008. Llibre.
 • Oliver Torelló, J.L.; Fernández, C.. , "Capítulo X. Programa de educación para el fomento de la salud mental familiar" [www.fuden.es], Educación para la Salud Mental. Enfermería de Salud Mental.. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; March, M.; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver, J.L.. , "Audio del Programa de Competencia Familiar (PCF). Manual del Programa de Competencia Parental.", Programa de Competencia Familiar (PCF). Manual del Programa de Competencia Parental.. Espanya, 2008. Publicacions multimèdia.
 • Orte, C.; Ballester, L.;Oliver, J.L.;Pascual, B.. , "La qualitat educativa a l'ESO. Anàlisi multivariable s'una selecció d'indicadors educatius", Anuari de l'educació de les Illes Balears 2009.. Espanya, 2008. Capítol de llibre.
 • Orte, C.; March, M; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver , J.L.. , "Manual del programa para mejorar las relaciones familiares. Manual del formador y de la formadora", Manual del programa para mejorar las relaciones familiares. Manual del formador y de la formadora. Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver , J.L.. , "Manual del programa para mejorar las relaciones familiares. Manual del ususario y de la usuaria (Guía Hijos/as)", Manual del programa para mejorar las relaciones familiares. Manual del formador y de la formadora (Guía Hijos/as). Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver , J.L.. , "Manual del programa para mejorar las relaciones familiares. Manual del ususario y de la usuaria. Guía de los Padres y de las Madres.", Manual del programa para mejorar las relaciones familiares. Manual del formador y de la formadora.Guía de los Padres y de las Madres.. Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver , J.L.. , "Manual de implementación del programa de competencias parentales", Manual de implementación del programa de competencias parentales. Espanya, 2008. Llibre.
 • Orte, C.; March, M; Ballester, L.; Touza, C.; Fernández, C.; Oliver , J.L.. , "Manual del programa de competencia parental", Manual del programa de competencia parental. Espanya, 2008. Llibre.
 • Pascual, B.. , "El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2008) El sistema escolar de les Illes Balears en xifres (2008)", Anuari de l'educació de les Illes Balears 2008. Espanya, 2008. Capítol de llibre.