Publicacions en revistes

  • Orte, C. y GIFES (March, M.X.; Ballester, L.; Oliver, J.L.; Pascual, B.; Fernández, C.), "Prevención familiar del consumo de drogas y de otras conductas problema en los hijos e hijas. Resultados de la aplicación del programa de competencia familiar en siete centros de la Asociación Proyecto Hombre." [http://www.proyectohombre.es], "Proyecto. Revista de la Confederación Proyecto Hombre", Número 71, Pàgines 18-25, 2010. Article.
  • Lluís Ballester, "Què és la llei de la dependència?", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Número 210, Pàgines 6-8, 2010. Article.
  • Pich, J.; Ballester, Ll.; Thomàs, M.; Canals, R.; Tur, J.A., "The Relationship between Healthy Eating Beliefs and Food Consumption in Adolescents" [http://www.journals.awf.gda.pl], "European journal of physical & health education", Volum 4, Número 4, Pàgines 81-90, 2010. Article.
  • Macias, L.; Orte, C., "La formacio de la gent gran i les noves tecnologies", "Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia", Número 21, Pàgines 81-96, 2010. Article.
  • Murray, I.; Blázquez, M. i Amer, J., "Doblers, poder i territori de 'marca balear' (1983-2009)", "JOCS - Journal of Catalan Studies", Número 10, Pàgines 321-350, 2010. Article.
  • Amer, J., "Turisme de masses i societat", "L'Espill", Volum 35, Pàgines 72-78, 2010. Article.
  • Pascual, B., "El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2010)", "Anuari de l'educació de les Illes Balears", Pàgines 388-407, 2010. Article.
  • Ibarra Sáiz, M.S.; Cabeza Sánchez, D.; León Rodríguez, A.; Rodríguez Gómez, G.; Gómez Ruiz, M.A; Gallego Noche, B.; Quesada Serra, V. & Cubero Ibáñez, J., "EvalCOMIX en Moodle: un medio para favorecer la participación de los estudiantes en la e-Evaluación", "RED. Revista de Educación a Distancia", Volum 24, Pàgines 1-22, 2010. Article.