Publicacions en revistes

  • Ballester, Ll., "Continuación y reavivación de los flujos inmigratorios hacia las Baleares", "Tres Quarts", Número 26, Pàgines 4-8, 2008. Article.
  • Ballester, Ll. i Muñoz, A., "Dificultats d'adaptació escolar de joves d'origen sociocutural diferenciat", "Tres Quarts", Número 27, Pàgines 37-42, 2008. Article.
  • Canals, R.; Pich, J.; Thomàs, M.; Giacone, G.; Ballester, Ll.; Perera, S. i Torrado, L., "Creences, actituds i hàbits sobre alimentació i salut en l'adolescència", "Tres Quarts", Número 27, Pàgines 51-61, 2008. Article.
  • Canals, R.; Pich, J.; Thomàs, M.; Giacone, G.; Ballester, L.; Perera, S. i Torrado, L., "Creences, actituds i hàbits sobre alimentació i salut en l'adolescència (2a part)", "Tres Quarts", Número 28, Pàgines 4-13, 2008. Article.
  • Orte, C., "Desenvolupament de les competències familiars. La familia com a context d'aprenentatge pares fills.", "Revista D'Afers Socials", Pàgines 26-39, 2008. Article.
  • Orte, C.; Touza, C.; Ballester, L.; March, M., "Children of drug-dependent parents: prevention programme outcomes", "Educational Research", Volum 50, Número 3, Pàgines 249-260, 2008. Article.
  • Ballester, L., Orte, C., "Fracàs de tots: els problemes educatius i socials" [http://escolacatalana@omnium.cat], "Escola Catalana" [http:// www.escolacatalana.cat], Volum XLIII, Número 453, Pàgines 4-6, 2008. Article.
  • Nadal, A.; Vives, M.; Capellà, C., "Los planes de convivencia como documento activo del centro y para el centro", "IN. Revista Electrònica d'Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa", Volum 1, Pàgines 203-224, 2008. Article.
  • Pascual, B., "El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2008)", "Anuari de l'educació de les Illes Balears", Pàgines 332-345, 2008. Article.
  • Oliver, J.Ll.; Pascual, B., "Abandonament escolar a les Illes Balears: anàlisi de tendències.", "Anuari de l'educació de les Illes Balears", Pàgines 346-361, 2008. Article.