Envelliment

 • Orte, C., Valero, M., Sánchez-Prieto, L. (2022). El suïcidi entre la gent gran. Perfil sociodemogràfic, factors de risc i protecció i estratègies de prevenció. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2022 (241-262). Universitat de les Illes Balears.
 • Orte, C., et al. (2022). Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2022. Universitat de les Illes Balears.
 • Orte, C., Molina, G., Nevot, L., Amer, J. (2022). Validación de un programa familiar para la promoción de la autonomía en el envejecimiento: El PCF Auto. Dins F. Añaños, M. García.Vita, A. Amaro (Ed.), Justicia social, genero e intervención socioeducativa. Volumen I Medio penitenciario y contextos delictivos (493-502).  Pirámide.
 • Orte, C., Sánchez-Prieto, L. i Vives, M. (2021). Anuari Envelliment. Illes Balears 2021.
 • Orte, C., Sánchez-Prieto, L., Vives, M. (2021).  Introducció. Anuari Envelliment. Illes Balears 2021 (13-17). Universitat de les Illes Balears.
 • Orte, C., Nevot, L., Amer, J. (2021). Innovación Educativa y Social en Promoción Familiar de Autonomía Personal en Adultos Mayores: el PCF-U-Auto. Revista Complutense de Educación, 32(1), 127-138. DOI: https://doi.org/10.5209/rced.68182
 • Orte, C., Gamundí, C., Santacreu, E., Sánchez-Prieto, L., El Boutaybi, S., Gelabert, E., Fernández, S., Mascaraque, T., Verger, M., Ramis, C. (2021). La necessitat d’un protocol de detecció de violència de gènere en la dona gran. Pilotatge al municipi de Calvià. Anuari de l'Envelliment (121-155). Universitat de les Illes Balears.
 • Molina, G., Nevot, L., Orte, C. (2021). The prevention of dependency in aging: a review of factors that promote autonomy from the familyActas de coordinación sociosanitaria, (29), 58-83.
 • Nevot, Ll.; Orte, C.; Molina, G. (2021). Balanç de resultats de l'avaluació de l'eficàcia del Programa de competència familiar-auto en la promoció familiar de l'autonomia personal en l'envelliment. Anuari de l'Envelliment (189-208). Universitat de les Illes Balears.
 • Martins, T., Midão, L., Martínez, S., Dequech, L., Busse, G., Bertram, M., McDonald, A., Gilliland, G., Orte, C., Vives, M. & Costa, E. (2019). Intergenerational programs review: Study design, characteristics of intervention, outcomes and effectiveness. Journal of Intergenerational Relationships, 17(1), 93-109. doi: 10.1080/15350770.2018.1500333
 • Da Gama, J., Sánchez-Prieto, L., Orte, C. & Vives, M. (2019). O Porto como um modelo europeu no processo de envelhecimento saudável en Molero, M. M., Pérez-Fuentes, M. C., Gázquez, J. J., Martos, A., Barragán, A. B., Oropesa, N. F. & Simón, M. M. (Comp.), Conocimientos, investigación y prácticas en el campo de la salud (pp 465-470). Asociación Universitaria de Educación y Psicología.
 • Ballester, L., Sánchez, L., y Macías, L. (2016). La reforma del sistema de pensions. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, 95-113.
 • Sánchez, L., y Ballester, L. (2016). Trastorns de la conducta alimentària i envelliment. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2016, 203-225.
 • Orte, C., Pascual, B., Pozo, R., Gomila, M. A., Amer, J.; Vives, M., López, C. (2016). Mirades de la Sexualitat i l'afectivitat en les persones grans, un recorregut per les diferents activitats de recerca i docència del grup de recerca gifes en gerontologia educativa. Anuari de l'envelliment. Illes Balears, 9, 463-482.
 • Orte, C. (Dir.) (2015). Introducció. Anuari de l'envelliment de les Illes Balears 2015, 13-24.
 • Orte, C., Pascual, B., Vives, M., Pozo, R., Gomila, M.A., & Amer, J. (2015). Intergenerational education: the program Sharing Chilhood-Compartir la infancia. In A. De-Juanas & A. Fernández (Coord.) Pedagogía social, universidad y sociedad (pp-151-164). Madrid, España: UNED.
 • Vives, M., Orte, C, & March, M. (2015). Approaching Leaderships from a Lifelong Learning Perspective: Best Practices at University Programs for Seniors. In O. MmaB (Coord.) Cases of Leadership in Adult Education (pp. 223-247). USA: IGI Global.
 • Vives, M., Orte, C., & Ballester, L. (2015). Effects of the university programs in social support networks of the elder people. The case of the Open University for the Elder in the University of the Balearics. Pedagogía Social, Revista Interuniversitaria, 25, 299-317. doi: 10.7179/PSRI_2015.25.13
 • Vives, M., Orte, C., & Macias, L. (2015). A long-term analysis of social networks of students from a University Program for Seniors. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 77-81. doi:
 • Macias, L., Vives, M., Orte, C., & Sánchez, L. (2014). The importance of having a good health in self-evaluation of life-quality. The case of elder students in the Balearics. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 4(2), 141-150. doi: 10.1989/ejihpe.v4i2.61
 • Vives, M., Orte, C., Macías, L., & March, M.X. (2014). A long-term analysis of social networks of students from a University Program for Seniors. US-China Education Review A & B, 4, 8, 567-572.
 • Orte, C.; Vives, M.; Pascual, B., i Gomila. M.A. (2014). Sharing Childhood, compartint la infància a les escoles amb una mirada intergeneracional. El primer any de feina junts. Anuari de l'educació de les Illes Balears 2014, 328-347.
 • Orte, C. (Dir.) (2014). Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014. Palma, España: Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES), Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal i Universitat de les Illes Balears
 • Orte, C. (Dir.) (2014). Introducció a l'Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, 13-22.
 • Orte, C.; Gomila, M.A.; Pascual, M.B.; Vives, M. (2014). La participació dels padrins en un programa de competència familiar: la recerca aplicada al disseny d'un projecte formatiu. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2014, 353-372.
 • Orte, C., March, M.X., Macías, L., Vives, M., y Sánchez, L. (2013, julio). Programas educativos internacionales destinados a adultos mayores. La experiencia de la Universitat Oberta per a Majors (UOM). Póster presentado en V Congreso Iberoamericano de Programas Universitarios con Adultos Mayores PUMA 2013, Universidad de La Habana, Cuba.
 • Pascual, B., Vives, M., Escoda, M., Gomila, M.A, y Pozo, R. (2013) Los programas intergeneracionales en el contexto escolar: análisis de una experiencia en Palma de Mallorca. En M. C. Pérez y M. M. Molero (Eds.) Variables psicológicas y educativas para la intervención en el ámbito escolar (pp. 219-223). Almería, España: Asociación Universitaria de Educación y Psicología.
 • Macías, L., Vives, M., Orte, C., & Sáchez, L. (2013). Internet, gender and seniors. In L. Gómez, A. López & I. Candel Torres (Eds.) International Association of Technology, Education and Development IATED. EDULEARN13 Proceedings (pp. 6126-6133). Barcelona, España: IATED.
 • Orte, C., Ballester, L., & Macías, L.(2012). Results of the evaluation of students in a University Programme for Seniors: the Open University for Seniors (OUS) of the UIB. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 4585-4592. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.301
 • Orte, C., Macías, L., i Ballester, L.(2012). La internacionalització dels programes universitaris per a gent gran. Avaluació de l'experiència de la Universitat Oberta per a Majors (UOM). Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, 187-207.
 • Sánchez, L., Orte,C., i Ballester, L. (2012). La figura absent en les campanyes contra la violència de gènere: la dona gran. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, 209-231.
 • Ballester, L., Orte,C., i Sánchez, L.(2012). El temps dedicat a la cura i els seus efectes en la vida quotidiana dels qui conviuen amb persones grans dependents. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2012, 329-346.
 • Vecina, C., Ballester, L., Barnés, A., Cortada, I., García, A., Gelabert, M., Giacosa, G., Karim, B., Mas, M., Puigserver, B., y Ramos, T. (2012). Crisis económica y crisis social. Debate en torno a la situación de necesidad de las familias y la infancia. Res: Revista de Educación Social, 16, 1-20.
 • Gomila, M.A., i Pascual, B. (2012). Padrins que fan de pares: un dret de l’infant o una obligació de la persona gran. Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2012, 163-186.
 • Pozo, R., i Amer, J. (2012). Envelliment i jubilats europeus a Calvià. Elements per a un diagnòstic. Anuari de l’Envelliment. Illes Balears 2012, 77-96.
 • Vives, M., Orte, C., Macías, L. (2012). Quality of life, education and seniors. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 4598-4602. doi:10.1016/j.sbspro.2012.06.303
 • Macías, L., Vives, M., Sánchez, L., Orte, C., y March, M. (2012). Los alumnos mayores de 50 años: protagonistas del voluntariado en la Universitat de les Illes Balears. En Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Claves para un Envejecimiento Activo. Madrid, UNED. Pendent de Publicació. ISBN: 978-84-695-5654-
 • March, M.; Macías, L.; Vives, M.; Sánchez, L.; Orte, C. (2012) : Los derechos humanos en las personas mayores. El derecho a envejecer activamente. En Pérez, M. G. (Coord.) Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Claves para un Envejecimiento Activo (pp. 87). Madrid, España: UNED.
 • Vives, M., Sánchez, L., Orte, C., March, M., y Macías, L. (2012). ¿Cómo pueden ayudar las ciudades amigables al envejecimiento activo de sus ciudadanos?. En Pérez, M. G. (Coord.) Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Claves para un Envejecimiento Activo (pp. 69). Madrid, España: UNED.
 • Orte, C.; March, M.; Macías, L.; Vives, M.; Sánchez, L. (2012) Los alumnos de la UOM comparten aulas con alumnos de diferentes centros educativos de las Illes Balears. En Pérez, M. G. (Coord.) Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Claves para un Envejecimiento Activo (pp. 77). Madrid, España: UNED.
 • Sánchez, L., Orte, C., March, M., Macías, L., y Vives, M.(2012). Una barrera para el envejecimiento activo: la violencia de género. En Pérez, M. G. (Coord.) Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional. Claves para un Envejecimiento Activo. Madrid, España: UNED.
 • Vives, M.(2011). Ciutats amigables amb les persones grans a partir de la normativa de la OMS. Anuari de l'envelliment 2011. Illes Balears, 426-456.
 • Macias, L., Orte, C., y March, M.X. (2011). Programas universitarios para mayores y relaciones intergeneracionales. La experiencia de un programa. Revista de Ciencias de la Educación, 225-226, 227-249.
 • Orte, C., i Ballester, L. (2011). Anàlisi de l'alumnat dels programes universitaris per a persones grans de la Universitat de les Illes Balears. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, 501-526.
 • Macías, L., i Ballester, L. (2011). Els alumnes de la UOM experimenten amb la investigació mitjançant les històries de vida. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2011, 527-549.
 • Vives, M. (2011). L'aprenentatge al llarg de la vida com a element clau dins l'envelliment actiu i la qualitat de vida. Anuari de l'educació de les Illes Balears 2011, 238-264.
 • Ballester, L. (2010). Què és la llei de la dependència?. El Mirall. Obra Cultural Balear, 210, 6-8.
 • Macias, L., i Orte, C. (2010). La formació de la gent gran i les noves tecnologies. Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 21, 81-96.
 • Vives, M. (2010). Efectes del Suport Social en els alumnes d'un Programa Universitari per a gent gran. El cas de la UOM. Anuari de l'educació de les Illes Balears 2010, 276-304.
 • Vives, M. (2010). Efectes del Suport Social en un programa Universitari per a gent gran. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2010, 294-333.
 • Vives, M. (2009). Una visió de la gent gran des de la perspectiva dels Indicadors Socials. Comparativa autonòmica, nacional i europea. Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009, 65-126.
 • Gomila, M.A. (2006). Continuités et changements des rapports de solidarité familiale dans trois îles de la Méditerranée. Recherches Familiale, 3, 113-125.
 • Sánchez-Prieto, L., Coll, M. T., Orte, C., Vives, M., & Da Gama, J. (2020). ¿ Son necesarias las sujeciones físicas en personas mayores como medida de prevención de caídas?. European Journal of Child Development, Education and Psychopathology, 8(1), 17-25. https://doi.org/10.30552/ejpad.v8i1.127
 • Nevot-Caldentey, L., Orte, C., & Ballester, L. (2020). Análisis de conglomerados en la definición de perfiles de mayores con dependencia en Palma de Mallorca: relación entre salud, apoyo social y dependencia. Rev Esp Salud Pública, 94(2), 11. http://hdl.handle.net/11201/153251
 • Orte, C., Vives, M., Sánchez-Prieto, L., & Macias, L.. , (2020) Persones grans i centres residencials: una reflexió a través de la premsa durant la pandèmia de la COVID-19, Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2020. (pp, 15-33). Espanya.
 • Coll, M.T., Orte, C., Vaquer, B., Sánchez-Prieto, L., Reinares, N., Ferrando, M., Reynés, C., & Fiol, M.R.. , (2020) Els Casals i la pandèmia de la COVID-19: preservar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant els recursos de promoció de l'autonomia personal, Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2020. (pp, 141-163). Espanya.
 • Orte, C., Vives, M., & Sánchez-Prieto, L.. (2020) Anuari de l'Envelliment. Illes Balears 2020. Espanya.